012 325 0117 admin@nhsv.org.za

Publikasies

Skakels

Bestuursvaardighede en Entrepreneurskap

Handleiding en laserskyf

Riglyn vir die toerusting van bestuursvaardighede en basiese grondslae van entrepreneurskap

Ken jou kind

Handleiding en laserskyf

Riglyn vir die toerusting van bestuursvaardighede en basiese grondslae van entrepreneurskap

50 jaar van seën

 

Die doel van die gedenkalbum is om by geleentheid van die NHSV se vyftigjarige bestaan, ‘n oorsig oor die ontstaan, groei en aktiwiteite van die NHSV te gee.